Меню сайта
Форма вхіда
Пошук
ТОП матеріалів
Найпопулярніші
Найкоментованіші
Найкращі
Найновіші
Рекомендуємо прочитати
Инфо, цифры, факты: Поиск
Коммерция: Продам прибор нормализации артериального давления
Рекомендую отказаться от медикаментов! Продам прибор нормализации артериального давления.Уникальный прибор для тех кого беспокоит давление, обладает высокой терапевтической эффективностью и может быть использован в еще более широких масштабах в качестве нетравмирующего,не вызывающего каких-либо побочных осложнений немедикаментозного средства.Прибор номинировался на Нобелевскую премию в 2008г.
тел. для справок: 050-779-14-42; 093-019-00-22 Читать далее...

Коммерция: Здоровье без врачей
ВОВЧ@НСЬК Пн, 16-09-2019, 22:56
Вітаю Вас Гость | RSS
Кто автор?  
 Публикации
Головна » Статті » Достопримечательности

Мережа існуючих та резервованих територій та об'єктів природно-заповідного фонду Вовчанського р-ну
Природні особливості району

Район розташований у північно-східній частині Харківської області на межі з Бєлгородською областю Росії.

Площа району— 1888,6 км2. В районі мешкає 54,9тис. осіб, утому числі міського населення — 30,9 тис. осіб. Щільність населення — 29 осіб/км2.

У геоморфологічному відношенні більшу частину території району займає Бурлуцьке плато, яке понижується на північний захід (до долини р. Вовча) та південний захід (до долини р. Сів. Донець). Територія району має рівнинний характер, відноситься до Середньоросійської лісостепової фізико-географічної провінції, лежить у недостатньо вологій, теплій агрокліматичній зоні.

Гідрографічна сітка представлена річкою Сів. Донець та її притоками: Вовча, Плотва, Хотімля, Хотомелька, Пільна та ін. Є невеликі озера, болота і штучні водойми (102 ставки з площею водного дзеркала 526,2 га та верхня і середня частини Печенізького водосховища, побудованого нар. Сів. Донець).

Грунтовий покрив строкатий. На вододілах поширені чорноземи глибокі (50 % площі району), на заході і сході є чорноземи опідзолені та темно-сірі опідзолені грунти (40%), головним чином під лісами. По низинах трапляються чорноземи лучні в комплексі з солонцями, болотні грунти.

Загальна площа під лісами і лісовими насадженнями становить 29 тис. га. Переважаючими породами є дуб звичайний (74% вкритої лісом площі) та сосна звичайна (23 %). Трапляються також насадження липи серцелистої, ясена звичайного, берези повислої, білої акації звичайної та видів тополі, верби, в'яза. Лісистість району— 16,6% загальної площі району.

Відсоток природних та напівприродних територій становить 36,03.

В районі існує 9 територій ПЗФ, зокрема, 1 ботанічний заказник загальнодержавного значення, всі інші природоохоронні території віднесені до місцевого значення: 3 ландшафтних заказники, 2 — лісові та 1 — ентомологічний заказник, а також 2 заповідних урочища. Загальна площа територій та об'єктів ПЗФ становить 3976,9 га, що складає 2,11 % від усієї території району.

Природні перлини

Ботанічний заказник загальнодержавного значення
«Вовчанський»

Розташований цей ботанічний заказник на крейдових відслоненнях крутого правого берега р. Вовча. До його складу входять 7 невеликих ділянок унікальної крейдової та степової рослинності. В заказнику зростають близько 500 видів трав'янистих рослин, 20 видів дерев і чагарників. Серед них значна кількість рідкісних, зникаючих, ендемічних та реліктових видів, з яких 9 — занесені до Європейського Червоного списку, 20 — до Червоної книги України, близько 30 — до Червоного списку флори Харківської області. Розповсюджені угруповання, що занесені до Зеленої книги України — формації видів ковили, мигдалю степового, осоки низької. Охороняються також ценози з участю багатьох рідкісних крейдолюбних видів: переломника Козо-Полянського, гісопа крейдяного, полину суцільнобілого, ранника крейдяного тощо. В заказнику знайдено єдине в Україні місцезростання дуже рідкісного, зникаючого ендемічного виду чагарників, релікту третинного періоду — вовчих ягід Софії. Цей вид теж занесено до Червоної книги України.

карта-схема розташування територій

Існуючі території природно-заповідного фонду

Ботанічний заказник загальнодержавного значення "Вовчанський"
№ на карті 152
Площа, га 185,0
Місце розташування
Вовчанський район, біля с. с. Землянки, Мала Вовча, Жовтневе Друге, Во-лохівка, Нестерне, Охрімівка, Бочкове
Коротка характеристика
Рідкісні крейдові та степові фітоценози на правому березі р. Вовчої, унікальне в Україні місцезростання реліктового ендемічного зникаючого виду чагарників — вовчих ягід Софії. В рослинному покриві значна роль належать угрупованням з домінуванням ендемічних, реліктових та зникаючих видів із Європейського Червоного списку: переломника Козо-Полянського, гісопу крейдяного, полину суцільнобілого, ранника крейдяного тощо та формаціям семи степових видів, що включені до Зеленої книги України. Флора нараховує понад 500 видів рослин
Відповідальний за охорону
Жовтнева Друга сільська Рада — 20,4 га, Волохівська сільська Рада — 49,8 га, Землянська сільська Рада — 20,3 га, Нестернянська сільська Рада — 20,5 га, Охрі-мівська сільська Рада — 74,0 га
Рік створення 1994
--------------------
Ентомологічний заказник місцевого значення Василівський
Номер на карті 22
Площа, га 5,5
Місце розташування Вовчанський район, біля с. Iванiвка
Коротка характеристика
Заказник знаходиться на південному схилі балки в у-рочищі «Василівське» з цілинною степовою рослинністю. Він створений для охорони корисних комах-за-пилювачiв люцерни. В складі ентомофауни чисельні види, що занесені до Червоної книги України: дибка степова, рофiтоїдес сiрий, мегахiла округла, джміль глинистий, д. вiрменський, д. моховий
Відповідальний за охорону Іванівська сільська Рада
Рік створення 1984
-----------------
Заказник лісовий місцевого значення "Великий ліс"
Номер на карті 23
Площа, га 58,0
Місце розташування Вовчанський район, Старицьке лісництво, кв. 16
Коротка характеристика
На плато і схилах високого правого берега долини р. Сів. Донець зростають типові для Лівобережного Лісостепу угруповання свіжої кленово-липової діброви, занесені до Зеленої книги України. Бонітет деревостану 1-2. Ліси мають велике водоохоронне та ґрунтозахисне значення
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 1984
-------------------
Заказник лісовий місцевого значення "Старосалтівський"
Номер на карті 218
Площа, га 347,4
Місце розташування
Вовчанський район, біля с. Старий Салтів, Старосалтівське лісництво, кв. кв. 43-52;кв. 35, виділи 17-20;кв. 39, виділ 7;кв. 40, виділ 7;кв. 42, виділи 3-6, 10, 12-16
Коротка характеристика
На лівому березі Старосалтівського водосховища збереглися унікальні для Харківщини фітоценози широколистяних лісів зі значною участю угруповань, занесених до Зеленої книги України і Зелених списків Харківщини. Своєрідність ландшафту, гідрологічних і мікрокліматичних умов зумовили збереження тут на південно-східній межі ареалу залишків дубово-грабових лісів, сфагнових боліт і місцезростань цілої низки рідкісних видів рослин. На території представлений лісовий фауністичний комплекс тварин з низкою рідкісних видів, занесених до Європейського Червоного списку, Червоної книги України та списку рідкісних видів Харківської області
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 2005
---------------------------
Заповідне урочище "Холодноярське"
Номер на карті 220
Площа, га 10,0
Місце розташування
Вовчанський район, Старицьке лісництво, кв. 12, виділ 9
Коротка характеристика
На схилах правого берега р. Сів. Донець зростають типові угруповання кленово-липово-дубового лісу волосисто-осокового та яглицевого (Зелена книга України), в деревостані яких зростають 180-200-річні дуби, а в трав'яному ярусі трапляються рідкісні види: тюльпан дібровний, воронець колосистий, вороняче око звичайне, дзвоники персиколисті тощо
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 2005
---------------------
Заповідне урочище "Пивне"
Номер на карті 94
Площа, га 142,0
Місце розташування
Вовчанський район, Старосалтівське лісництво, кв. кв. 4, 5
Коротка характеристика
На плакорних ділянках правого берега р. Сів. Донець зростають природні насадження паросткового походження і лісові культури дуба звичайного з домішкою видів клена, в'яза, липи серцелистої. Ліси виконують ґрунтозахисні та водоохоронні функції. На степових схилах зустрічаються рідкісні види рослин: горицвіт весняний, барвінок трав'янистий, сон чорніючий тощо
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 1984
 ----------------------------------
Заказник ландшафтний місцевого значення "Соколята"
Номер на карті 140
Площа, га 501,0
Місце розташування
Вовчанський район, біля с. Молодова, Хотімлянське лісництво, кв.кв. 1-15, Старосалтівське лісництво,кв.кв. 73, 74, 79
Коротка характеристика
Фрагмент типових для лісостепової зони ландшафтів дуже розчленованих лесових височин із сірими та темно-сірими лісовими ґрунтами та судібровами. Це — найцінніша частина лісового масиву на плато та його схилах
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 1992
-----------------------------
Заказник ландшафтний місцевого значення "Сіверськодонецький"
Номер на карті 200
Площа, га 2531,0
Місце розташування Вовчанський район, Чайківське лісництво, кв. кв. 1-39, 43-46
Коротка характеристика
Суха байрачна діброва на плакорних ділянках і схилах корінного берега р. Вовча. Представляє науковий інтерес для екологічних досліджень і вивчення закономірностей росту деревостанів, що ростуть на карбонатних важких ґрунтах (на крейді). В складі насаджень поширені дуб звичайний ранньої фенологічної форми, ясен звичайний, клен польовий, к. гостролистий, к. татарський, в'яз граболистий, в. корковий, липа серцелиста, груша звичайна, яблуня лісова та чагарники: терен, жостір проносний, ліщина звичайна, бузина чорна, бирючина звичайна, бруслина європейська, б. бородавчаста, свидина кров'яна. Насадження захищають від ерозії береги р. Вовча
Відповідальний за охорону Вовчанський держлісгосп
Рік створення 2001
-------------------
Заказник ландшафтний місцевого значення "Новодонівський"
Номер на карті 209
Площа, га 197,0
Місце розташування
Вовчанський район, біля с. Хотімля, Старосалтівське лісництво, кв. 115 (виділи 18-22),кв.кв. 117, 119, 121,123 (виділи 1-5, 9-11), 124 (виділи 1-4) — 191,9 га; урочище Новодонів-ське, акваторія Печенізького водосховища — 5,1 га
Коротка характеристика
На боровій терасі лівого берега Печенізького водосховища зростають соснові ліси з сосни звичайної. В пониззях трапляються болотні угруповання, в акваторії Печенізького водосховища — угруповання вищих водних рослин, по берегах — прибережно-водні та лучні угруповання. Тут відмічені місцезростання рідкісних для рослинного покриву України формацій куширу підводного та рідкісних для Харківщини асоціацій соснового лісу кладонієвого, формацій лепехи звичайної, водяної сосонки звичайної, осоково-сфагнових асоціацій. Своєрідний грунтово-гідрологічний режим зумовив збереження унікальної для регіону бореальної флори. Тут зростають папороті — щитник гребенястий, щ. шартрський, безщитник жіночий, теліптерис болотний, а також плаун булавовидний, калина звичайна, грушанка круглолиста, занесені до Червоних списків Харківщини. Саме тут відмічене єдине на Харківщині місцезростання чорниці
Відповідальний за охорону ТОВ «Фортуна-Сервіс»
Рік створення 2002
 
Перспективні території ПЗФ

Території, що зарезервовані для наступного заповідання
№ на карті Назва, категорія та тип території Орієнтовна площа, га
Місце розташування
Характеристика об'єкта
 
65 Заказник ґрунтовий 45,0
Біля с. Лошакове
Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами карбонатними на елювії щільних карбонатних порід
 
66 Заказник ґрунтовий 63,0
Біля с. Нестерне
Схили з рідкісними ґрунтами — чорноземами на щільних глинах

67 Заказник ботанічний 10,0
Біля с. Радянське
Ділянка лісу, де зростають 180-200 річні дуби

68 Заказник ботанічний
101,7
Хотімлянське л-во,кв.кв. 95,84,94,10-4,105
Заплавні діброви природного походження, віком 110-125 років

69 Заказник лісовий 900,0
Старосалтівське л-во
Масив дубових лісів з рідкісними угрупованнями осоки волосистої та егоні-хона фіолетово-голубого

70 Заказник ботанічний 89,2
Біля с. Жовтневе
Зростають рідкісні рослинні угруповання та зникаючі види рослин

71 Міждержавний заказник ландшафтний 4766,0
Між сс. Огірцеве, Гатище, Стариця, Жовтневе Друге
Нагірна діброва на крутосхилах правого корінного берега,соснові насадження та фрагменти піщаного степу на пісках борової тераси

Території, які передбачено заповідати в складі екологічної мережі
6 Гідрологічний заказник місцевого значення « Волохівський» 87,0
Біля с. Волохівка
Водно-болотне угіддя в долині р. Вовча

7 Гідрологічний заказник місцевого значення «Ізбицький» 50,0
Біля с. Ізбицьке
Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

8 Гідрологічний заказник місцевого значення « Радянський » 1000,0
Між сс. Огірцеве та Радянське
Водно-болотне угіддя у верхів'ях Печенізького водосховища

9 Ботанічний заказник місцевого значення « Петрівський » 310,0
Біля с. Петрівське
Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець

10 Ботанічний заказник місцевого значення «Хотімлянський» 200,0
Біля с. Хотімля
Водно-болотне угіддя в долині р. Сів. Донець
Джерело: http://www.pzf.jino-net.ru/Vovchansk/Vovchansk.htm
Категория: Достопримечательности | Додав: volchansk (30-04-2007)
Переглядів: 4820 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/2 |
Всего комментариев: 1
1 volchansk   (09-02-2008 19:08)
Тема на форуме http://volchansk.pp.net.ua/forum/5-379-1

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | вхід ]
Категорії каталога
История--ххх [108]
Туризм [65]
Достопримечательности [53]
Творчество [33]
Инфо, цифры, факты [77]
справочники, информация
Известные земляки [22]
Волчанцы всех стран соединяйтесь! [14]
Прочее [25]
СОБЫТИЯ [5]
Официоз [54]
Информация официальных органов, пресс-релизы
WOLF-ZONA [3]
Верхний Салтов: Гений Места [70]
ОТДЫХ НА ПЕЧЕНЕЖСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ [98]
ИСТОРИЯ>>> [2]
Коммерция [4]
Реклама, прайсы, объявления
Міні-чат
Опитування
Какие материалы Вы искали на нашем сайте?

[ Результаты · Архив опросов ]

Всего ответов: 430
Друзі сайту

наша кнопка
Волчанск (Украина) - сайт земляков

Статистика

Онлайн всього: 6
Гості: 6
Користувачі: 0
Copyright "Bank e-Day" © 2019